Könyvtárunkban is jellemzõ az olvasói igények fokozódása: egyre többen keresik a tanuláshoz, mûvelõdéshez, szórakozáshoz szükséges mûveket. Körülbelül 250 vidéki olvasónk van évente, amely bizonyítja könyvtárunk regionális szerepét.
A technikai fejlesztéshez jelentõsen hozzájárult az Amerikából hazatérõ Balogh István, aki 1996-ban két nagyteljesítményû számítógépet adományozott az intézménynek. A kor „kihívásainak” mi is szeretnénk megfelelni – természetesen mindig szem elõtt tartva a könyvtár alapvetõ funkcióját, - így folyamatban van egy számítógépes program megvalósítása, melynek során gépesítenénk a kölcsönzési nyilvántartást és egyéb munkafolyamatokat. Ezzel az információszerzés és –továbbítás új lehetõségei nyílnának meg elõttünk. A fejlesztéshez szükséges összeget pályázati forrásból biztosítjuk.
A hagyományos könyvtári tevékenység mellett könyvtárunk végez más közmûvelõdési tevékenységet is: természetvédelmi olvasótábor szervezése, ünnepi könyvhét rendezvényei, részvétel az õszi gyermekkönyvnapokon és a „Barátunk a könyv” olvasópályázaton, Berettyóújfalu és a bihari térség sajtófigyelését végezzük helytörténeti szempontból. A feldolgozás adatbázisba kerül.
A város képviselõ testülete 1994-ben döntött arról, hogy az eddig méltatlan sorsú közgyûjteményeket és a Múzeumot új épületbe költöztesse. A város egyik jellegzetes épületébe, amely 1874-ben épült és községháza, majd rendõrségi épület volt.


2001. augusztus 18-i átadással vehette birtokba a könyvtár a város „legszebb” épülete jelzõvel ellátott impozáns épületet, melyben már a korábban a mûvelõdési központban elhelyezett gyermekkönyvtár is elhelyezést nyert. A város önkormányzata 2002-ben elnyerte a „könyvtárpártoló önkormányzat” címet, mellyel 1 millió forint támogatást kapott.
Az összeg felhasználásával jelentõsen javult a könyvtár technikai felszereltsége. 2002. április 4-én átadásra került a könyvtár informatikai terme, melyben ingyenes Internet szolgáltatást biztosítunk a lakosság részére.


Ezáltal a könyvtár az információszerzés központjává vált. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett ezt a szerepkörét szeretnénk a továbbiakban megtartani és erõsíteni.